Opal-ML Pro Soft

Prirodnija, topila i savremenija Opal ML pro soft stolica od polipropilena sa fiksnim jastukom novi nudi doživljaj u sjedenju. Dizajnirana je za javne ali i unutrašnje prostore kafića, restorana ali i kućansku upotrebu.

Uporedi